Teamcoaching

JXE Coaching & Mental träning

"Vägen till DITT bästa jag"

 

 

Teamcoaching

 

Framgångsrika team

 

Grupper blir sällan högpresterande team på egen hand. Även om alla har fina formella meriter är det inte självklart att teamet tillsammans lyckas med sin uppgift och presterar på topp.

 

Gruppcoaching innebär att en hel grupp deltar i coachingen för att gruppen som helhet ska uppnå ett gemensamt mål. I gruppcoaching stimuleras lär-och utvecklingsprocessen vilken bygger på övertygelsen att gruppen som coachas själv har de resurser som behövs för att utvecklas – dvs svaren finns inom gruppen. Detta skiljer sig alltså inte alls ifrån tilltron till en individuell klient. Som gruppcoacher är våra främsta redskap att ställa frågor, lyssna och observera/spegla. Vi använder en mängd olika verktyg för att driva processen framåt. I en gruppcoachingprocess står den enskilde individen i bakgrunden och gruppen i förgrunden. Lösningarna söks med gruppen i fokus. Vi arbetar alltid, oavsett uppdrag, tillsammans för att kunna bidra till gruppen med vår gemensamma energi och erfarenhet.

 

Gruppcoaching är lämpligt t ex:

•När ett nytt projekt ska startas

•När en grupp stagnerat

•När en grupp vill utvecklas

•När en grupp just har löst en konflikt och vill gå vidare

•När man behöver förbättra relationer/kommunikation inom gruppen

 

 

Vad vill ni uppnå?

Vill ni skapa team som jobbar effektivare, vill ni förankra ett coachande förhållningssätt, vill ni skapa en gemensam värdegrund eller förbättra era gemensamma sälj- eller marknadsstrategier? Utgångspunkten kan variera.

Vi anpassar alla insatser efter era vad ni vill uppnå – era mål, förutsättningar och behov.

 

 

TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT FRAMGÅNGSRIKT TEAM!

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2007