Mental rådgivning

JXE Coaching & Mental träning

"Vägen till DITT bästa jag"

 

 

Mental rådgivning

 

"Mental träning " ingår idag som en naturlig del i många idrottsmäns totala träning. intresset växer även inom näringsliv, offentig sektor, skola, hälso-och sjukvård.

Träningen fokuserar på att bryta negativa tankar, att inse och utnyttja potentialen i tankens kraft - en av våra största resurser.

Vardagen går förstås alltid upp och ner. Men genom mental träning kan vi förhindra de värsta svängningarna och i stället färdas mot en höjd livskvalitet.

Träningen kan vara ett av flera angreppssätt att motverka stress och utbrändhet eftersom träningen ger energi att ta itu med problem som orsaker stressen.

 

Som mental rådgivare erbjuder jag dig en professionell relation som syftar till att skapa ännu bättre resultat för dig som idrottare., antingen det är på amatör nivå eller om du är elitsatsande.

 

Jag kan även finnas till för dig som är tränare, ledare eller inom lag och förening. En del har den felaktiga uppfattningen om att det bara är de som är svaga och har problem med sina nerver som tar hjälp av en mental rådgivare, i verkligheten så är det precis tvärtom. Det är de som vill utvecklas och komma vidare, se hur bra de kan bli inom sin idrott och med sin prestation. Det är de som redan är duktiga som tar ansvar för sin egen utveckling och vill nå nya mål inom sitt område som tar hjälp utifrån, de som inte nöjer sig med en bra vinnarskalle utan vill skapa en utmärkt vinnarskalle.

Min filosofi är att alla människor är kreativa och har de resurser som de behöver inom sig själv, med rätt hjälp och rätt ställda frågor kommer den aktive att tillsammans med sin mentala rådgivare finna nya strategier för ett framtida bättre resultat. Som mental rådgivare så hjälper jag dig att förbättra dina prestationer och utveckla din upplevelse av ditt idrottande.

Jag är utbilda i att lyssna, observera, ställa frågor som leder till ett nytänkande. Jag anpassar mig efter dina individuella önskemål och ditt unika nuläge och behov.

Jag är ackrediterad att jobba med IPS-profilen, vilket är en idrottspsykologisk profil som ger väldigt värdefull kartläggning av varje idrottares unika prestationsmönster.

Samtidigt ska man vara medveten om att en mental rådgivare inte ersätter den vanliga tränaren, utan är ett komplement till denna. Din mentala rådgivare träffar du kanske vid ett tillfälle per månad. De kontinuerliga träffarna som du har med din rådgivare blir ofta för den aktive ett forum för reflektion och nytänkande, något som ibland kan vara svårt att skapa i vardagen. Expertisen inom det idrottspsykologiska området är en viktig del inom idrotten, och kan även vara skillnaden som gör skillnad på ditt resultat.

Som mental rådgivare är jag medlem i SIPF och ingår i RFs nätverk för mentala rådgivare.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2007