Chefscoaching

JXE Coaching & Mental träning

"Vägen till DITT bästa jag"

 

 

Chefscoaching

 

Som ledare och chef ställs man dagligen inför stora som små beslut och diverse dilemman i ledarskapet. Det kan handla om allt från förändringsarbete, vikande resultat, prioriteringar eller utmaningar med motivation hos chefen själv eller medarbetarna.

 

Tillsammans med en extern coach får chefen möjlighet att utveckla sitt ledarskap. Individuell coachning är ett starkt alternativ till mer traditionella ledarskapsutbildningar som ofta utförs i kompetensutvecklingssyfte. Målet är att skapa en långsiktig beteendeförändring hos chefen där coachen fungerar som en generator i processen. Coachning handlar om att hjälpa individen att hjälpa sig själv att nå sina mål.

 

För att nå framgång och effekt som ledare behövs ett kontinuerligt arbete med personlig utveckling. Det innebär att arbeta med sin förmåga och kapacitet samt öka sin självmedvetenhet. Att fokusera på de viktigaste utvecklingsområdena hos sig själv, kopplat till organisationen och verksamheten, bidrar till ett mer framgångsrikt ledarskap.

 

Vi arbetar med individuell coachning där vi möter varje chefs unika behov, vi har bl a lång erfarenhet av individuell coachning, personbedömning och eget ledarskap.

 

Tillfällen då det är extra motiverat att ta stöd från en coach i ledarskapet:

 

  • Ny i rollen som chef
  • Ökad självkännedom och personlig utveckling
  • Leda andra i förändring
  • Hitta ny motivation i ledarrollen
  • Öka prestation och resultat
  • Ge feedback i sin ledarroll
  • Att leda andra ledare
  • Främja hälsosamt ledarskap

 

 

Copyright © All Rights Reserved 2007